حاجی

سبکی برای پریدن...

حاجی

سبکی برای پریدن...

حاجی

"اگر گفتمانی در زمینه‌ی آسیب‌شناسی و چاره‌جویی مشکلات موجود در سبک و فرهنگ زندگی به‌وجود آید، ، حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز، چشم جهانیان را متوجه خود خواهد کرد.

فرهنگ زندگی متأثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم، سبک خاصی را به همراه می‌آورد."

رهبرم، سید علی حسینی خامنه ای

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با موضوع «مربی» ثبت شده است

برشی از کتاب روش تربیتی کودک:


تربیت کودک، یعنی شکوفا کردن استعدادها و برآوردن نیازهای او (1). استعدادها با دو عامل احتیاج و هدف بارور می شوند و شکوفا می گردند. کودک وقتی که احتیاج دارد فریاد میزند و انسان هنگامی که نیاز دارد از غار خویش بیرون می آید. (2)

کسی که میخواهد کودکی را به هدفی، به مکتبی، به عقیده ای پایبند سازد، نباید این ها را به او تزریق کند و تحمیل کند و با جایزه ها و کف زدن ها او را حرکت دهد و با شعارها او را داغ کند.

نباید کودک را سنتی بار بیاورید، چون این سنت ها در دوران بلوغ گرفتار ضد سنت ها می شوند و کنار می روند. (3)

مذهب سنتی را دو چیز تهدید میکند:

یکی ضد سنت ها که در جامعه های باز و برخوردار از تضاد جای گرفته اند.

و دیگری استقلال بلوغ و شخصیت پا گرفته در آن هنگام. (4)


برگرفته از کتاب تربیت کودک

1) صفحه 36

2)صفحه 37

3) صفحه 38

4) صفحه 40

استاد علی صفایی حائری
  • حاج مجید