حاجی

سبکی برای پریدن...

حاجی

سبکی برای پریدن...

حاجی

"اگر گفتمانی در زمینه‌ی آسیب‌شناسی و چاره‌جویی مشکلات موجود در سبک و فرهنگ زندگی به‌وجود آید، ، حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز، چشم جهانیان را متوجه خود خواهد کرد.

فرهنگ زندگی متأثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم، سبک خاصی را به همراه می‌آورد."

رهبرم، سید علی حسینی خامنه ای

پیوندهای روزانه

۳ مطلب با موضوع «تربیت کودک» ثبت شده است

برشی از کتاب تربیت کودک، استاد علی صفایی :


رقابت:

تقلید، شخصیت کودک را بزرگ کردن و رقابت، شخصیت و اراده کودک را بارور کردن است.

مقایسه های تحقیر کننده را نمیتوان به حساب رقابت گذاشت. (حالت مطلوب، بیان استعداد ها و ضعف هاست. مکمل این بیان،نشان دادن قله ها، درصورت جبران ضعف ها و کنار گذاشتن سستی و تنبلی است.)

پدر و مادر آگاه میتوانند با بیان داستان هایی از خود کودک را رقیب خود کنند و به حرکت وادارند. این رقابت چون ریشه در تقلید پیدا میکند، کارگر تر است.


برگرفته از کتاب روش تربیت کودک، صفحات 57 و 58 - استاد علی صفایی

  • حاج مجید

برشی از کتاب روش تربیتی کودک:


تربیت کودک، یعنی شکوفا کردن استعدادها و برآوردن نیازهای او (1). استعدادها با دو عامل احتیاج و هدف بارور می شوند و شکوفا می گردند. کودک وقتی که احتیاج دارد فریاد میزند و انسان هنگامی که نیاز دارد از غار خویش بیرون می آید. (2)

کسی که میخواهد کودکی را به هدفی، به مکتبی، به عقیده ای پایبند سازد، نباید این ها را به او تزریق کند و تحمیل کند و با جایزه ها و کف زدن ها او را حرکت دهد و با شعارها او را داغ کند.

نباید کودک را سنتی بار بیاورید، چون این سنت ها در دوران بلوغ گرفتار ضد سنت ها می شوند و کنار می روند. (3)

مذهب سنتی را دو چیز تهدید میکند:

یکی ضد سنت ها که در جامعه های باز و برخوردار از تضاد جای گرفته اند.

و دیگری استقلال بلوغ و شخصیت پا گرفته در آن هنگام. (4)


برگرفته از کتاب تربیت کودک

1) صفحه 36

2)صفحه 37

3) صفحه 38

4) صفحه 40

استاد علی صفایی حائری
  • حاج مجید

برشی از کتاب تربیت کودک:


نوع مسئولیت ما، وابسته به اهمیت کارها و ضرورت نیازها و استعداد و توان ماست.

در این قرن وحشی، شدیدترین نیازها، نیاز جهت دادن و شکل دادن و کشف کردن استعدادهاست. نیاز رهبری کردن و تربیت نمودن و بارور ساختن است.

تربیتی که مسخ انسان نباشد و نفی او نباشد، داغ کردن، شاخ و برگ دادن و به آغوش کشیدن نباشد، بلکه روشنی دادن باشدو ریشه دادن و زمینه فراهم آوردن.

آن مربی و رهبری که فقط یک راه پیش پای افرادش میگذارد، هرچند این راه، راه خوبی باشد، به آن ها ستم کرده است، که باید دو راه را نشان داد و باید زمینه انتخاب را فراهم نمود. "  وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ " (آیه 10 سوره بلد)


برگرفته از کتاب تربیت کودک،

صفحه 18

استاد علی صفایی حائری

  • حاج مجید